[fa icon="calendar'] 12.9.2018 7:17 / kirjoittaja Tasja Salin

Maija Paikkala kuva Martti Kainulainen Lehtikuva

Miten tekoäly on jo tänä päivänä käytössä toimituksissa? Entä mitä viestijän on syytä siitä tietää? Tätä aihepiiriä avaa STT:n mediapalveluiden avainasiakaspäällikkö ja uutiskehittäjä Maija Paikkala

Uutisrobotiikalla viitataan usein sekä automaattiseen tekstintuotantoon että muiden toimitustyön vaiheiden automatisointiin. STT:ssä tehdään runsaasti kehitystyötä uutisrobotiikan sarallaRobotit ovat kirjoittaneet niin maailmalla kuin Suomessakin uutisia jo useamman vuoden ajan. 

"Tekstirobotit kirjoittavat usein esimerkiksi urheilusta tai taloudesta, koska näistä aihealueista on saatavilla rakenteellista, tasalaatuista ja toisteista dataa", Paikkala kertoo.

Mutta myös muut toimituksen työvaiheet automatisoituvat. Esimerkiksi tiedonhankinnassa voidaan käyttää erilaisia työkaluja. STT on kehittänyt Pikkulintu-työkalun auttamaan verkkosivujen seurannassa. Käyttäjät voivat asettaa seurantaan joko koko verkkosivun tai jonkin sen osan. Pikkulinnun avulla voidaan seurata myös valittujen tietojen muutoksia verkkosivuilla: se osaa vaikkapa kertoa, jos sähköttömien kotitalouksien määrä nousee yli 10 000:een.

”Pikkulintu seuraa esimerkiksi asiasanoja jonkun yrityksen sivuilla. Niinpä SEO-ajattelulla eli hakukoneoptimoinnilla voi nostaa omille sivuilleen sanoja, jotka voisivat olla uutistoimituksille olennaisia”, Paikkala vinkkaa.

 

Botit avuksi viestinnässä

Tiedottamisessa ja viestinnässä erilaisia botteja voi hyödyntää, jos datassa on riittävästi toisteisuutta, kuten talouslukuja tai muuta dataa. Tiedotteissa on usein kuitenkin uniikki aihe.

Rutiinihommissa robotiikasta voi olla apua. Nykyisin mediaseurannalla hoidetaan pitkälti toimiala- ja kilpailijaseurantaa. Esimerkiksi kilpailijan verkkosivuja ja niillä näkyviä tunnuslukuja voisi hyvin seurata lisäksi Pikkulinnun kaltaisella työkalulla. Myös vaikkapa liikennehäiriöitä voi olla järkevä seurata robotisoidusti, jos ne ovat organisaation logistiikan kannalta olennaisia.

Tällaisiin seurantatyökaluihin kannattaa asetta kriteerejä, joka koskevat omaa alaa. Kyseessä ei siis tällöin ole viestinnän työkalu, vaan se tuo mahdollisuuksia muille organisaation yksiköille.

Pikkulintu voisi visertää myös viestijälle! Kysy lisää näistä mahdollisuuksista STT Viestintäpalveluista.

 

Tarjoa toistuvaa dataa toimituskäyttöön

Kaikki automatisointi perustuu dataan ja toisteisuuteen. Mitä rakenteellisempaa ja toistuvampaa data on, sitä helpompi siihen on perustaa automaattista tekstintuotantoa ja seurantaa.

"Tiedottavana tahona kannattaa pitää mielessä, että jos aiheesta on mahdollista saada irti toistuvaa datamuotoista materiaalia, on helpompi päästä toimitusten automatisoinnin piiriin", Paikkala sanoo.

Toimituksissa puolestaan täytyy kasvattaa uudenlaista ammattitaitoa: tähän asti on mietitty lähteiden luotettavuutta, jatkossa täytyy punnita myös datan luotettavuutta.

"On riski, että lähteelle siirtyy paljon valtaa. Tästä syystä viestivän tahon on rakennettava luotettavuutta ja toimittava avoimesti toimituksen suuntaan, jotta ei synny sellaista tilannetta, että dataa ei uskalleta toimituksessa hyödyntää", Paikkala painottaa.

 

Ymmärrä datan arvo viestinnän näkökulmasta

Viestinnän kannalta organisaatiolle tuo näkyvyyttä, jos pystyy tarjoamaan dataa toimituksille. Mitä olisi tarjota toistuvana datana? Tätä kannattaa puntaroida myös dataa louhivien työkalujen kannalta, etenkin julkishallinnon puolella, jossa dataa voisi avata medialle vapaammin.

”Ei niiden tarvitse olla firman talouslukuja, vaan samaa dataa, jonka pohjalta tiedote kirjoitetaan. Silti tiedote on edelleen olennainen. Sillä on arvoa, vaikka datan julkaisisi tiedotteen kyljessä”, Paikkala korostaa.

Jos tarjolla on säännöllistä dataa, jonka päälle rakennetaan kirjoittava robotti, aikataulu on avattava, samoin pääsy dataan teknisesti, esimerkiksi rajapintana.

Olennaista on oman datan arvon ymmärtäminen viestinnän näkökulmasta. Tiedottamisen lähtökohta tosin on usein siinä, että on jotain yksilöllistä kerrottavaa.

"Kun rutiinitehtäviä siirretään roboteille, toimituksissa vapautuu aikaa tehdä muutakin – eli tarttua hyviin tiedotteisiin!"

 

Pohdi, millaista dataa teidän organisaatiollanne olisi tarjota medialle toistuvasti. Avuksi suunnitteluun suosittelen lataamaan alla olevan ilmaisen työkirjan:

New Call-to-action

Aiheet: tiedote ja tiedottaminen, mediaviestintä, Viestinnän suunnittelu

Tasja Salin

Kirjoittaja Tasja Salin

Tasja Salin työskentelee STT Viestintäpalveluissa asiakaspäällikkönä.