[fa icon="calendar'] 4.5.2016 11:51 / kirjoittaja Mika Roman

Copy_of_IMG_1242_Cropped.jpg

Tekemäni vertailu kertoo, että enemmistö suurimmista suomalaisyrityksistä ei ole nostanut viestintäosaajaa johtoryhmään. Se voi olla riski.

Viestinnän merkitys kasvaa jatkuvasti. Halusin katsoa, miten tämä näkyy suurimpien suomalaisten yritysten johtoryhmien kokoonpanossa. Otin näytteeksi 50 markkina-arvoltaan suurinta yhtiöitä, joiden osakkeilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä.

Saamani tulokset kertovat, että viestinnän merkityksen kasvu ei ainakaan vielä näy suomalaisyhtiöiden johtoryhmien kokoonpanoissa. Vain 36 prosentissa tutkimieni yritysten johtoryhmistä on mukana viestinnästä vastaava johtaja. Kyse on siis pörssiyhtiöistä. Kaikkiaan luku ei ole näin matala. ProComin vuonna 2015 tekemän kyselyn mukaan kolme neljästä viestintäjohtajasta kuuluu organisaationsa johtoryhmään. ProComin kyselyssä vastaajien joukossa oli pörssiyhtiöiden viestintäjohtajien lisäksi julkisen sektorin, järjestöjen ja pörssin ulkopuolisten yritysten viestintäjohtoa.

Ketä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä sitten on? Usein suomalaisen pörssiyhtiön johtoryhmän miehittävät divisioonien vetäjät. Muita johtajia johtoryhmässä ovat usein talous- ja lakiasianjohtajat. Viestintäjohtajaa useammin johtoryhmässä istuu myös henkilöstöjohtaja. Tekemäni laskelman mukaan markkinoinnista vastaavia johtajia on 34 prosentissa johtoryhmistä. Yhteensä 10 prosentissa viestinnästä ja markkinoinnista vastaa sama henkilö.

Johtoryhmät ovat keskimäärin kookkaita. Otoksessani yhtiöiden johtoryhmien keskimääräinen koko on 8,9 henkeä.

Viestinnän määrä kasvaa

Onko viestinnän läsnäolo johtoryhmässä sitten tärkeää? Kun viestinnän merkitys kasvaa, se tarkoittaa, että kaikkien on lisättävä viestintäänsä. Viestintää ei tule jättää vain viestinnän huoleksi vaan se on kaikkien asia.

Viestinnän määrän lisääntyminen, uudet muodot ja vauhdin kiihtyminen tarkoittavat sitä, että viestinnän mittaamiseen liittyvät numerot on hyvä olla jatkuvasti johtoryhmässä. Viestinnän mittarit täytyy osata valita oikein ja niitä tulee jatkuvasti osata arvioida. Viestintäjohtajaa tarvitaan pitämään viestinnällinen näkökulma mukana liiketoimintapäätöksissä.

Panostukset viestintään kasvavat globaalisti. Konsultointiyhtiö PwC:n tuorein maailmanlaajuinen toimitusjohtajakysely paljastaa, että kyselyn maailman suurimmissa yhtiöissä viestintään ja markkinointiin suunnataan huomattavasti aiempaa enemmän huomiota.

Ehkä Suomessakin ollaan liikkumassa tähän suuntaan. Terävin kärki nimittäin erottuu edukseen: kymmenestä suurimmassa pörssiyhtiöstä seitsemässä on viestintäjohtaja johtoryhmässä.

Kuva: Liina Nelimarkka

New Call-to-action 

Aiheet: viestinnän mittaaminen

Mika Roman

Kirjoittaja Mika Roman