[fa icon="calendar'] 22.5.2024 10:20 / kirjoittaja Olli Vesala

Generatiivinen tekoäly on noussut tulevaisuusvisiosta jokapäiväiseksi työkaluksi. AI:n uskotaan muuttavan monta toimialaa ja työtehtävää radikaalisti lähitulevaisuudessa. Millainen vaikutus tekoälyllä on mediaviestintään ja etenkin tiedottamiseen?

Kuva ChatGPT-palvelusta mobiililaitteessa

ChatGPT ja Google Gemini ovat todistaneet, että tekoäly suoriutuu todella vaativista tehtävistä. Nämä tunnetut AI-työkalut edustavat generatiivista tekoälyä, joka pystyy luomaan uniikkia sisältöä komentojen, ohjeiden tai valmiin materiaalin pohjalta. Tekstiä luova ja työstävä ChatGPT on generatiivisen tekoälyn tunnetuin edustaja, mutta myös AI-työkalujen luomat kuvat, videot ja vaikka Powerpoint-esitykset herättävät runsaasti mielenkiintoa.

Tiedotteiden kirjoittaminen tuntuu päällisin puolin tehtävältä, jonka voisi ojentaa tekoälyn tehtäväksi. Useinhan viestinnän ammattilaiselle toimitetaan valmis materiaali, josta tekoäly työstäisi sekunneissa valmiin tiedotteen.

Tekoäly tukee tiedottajan työtä, mutta kuskin paikalle sitä ei kannata päästää. Ainakaan vielä.

 

Haluatko olla keskinkertainen?

Generatiivinen tekoäly ammentaa sisällöntuotantotaitonsa internetistä. Esimerkiksi ChatGPT on ahminut verkosta valtavat määrät tietoa, jota se käyttää vastatessaan käyttäjän kysymyksiin tai tuottaessa sisältöä ohjeiden mukaan. Kun palvelulta kysyy vaikkapa "Millainen on hyvä tiedote", se on selvästi lukenut meidän blogikirjoituksemme "Millainen on hyvä tiedote", mutta myös muita samankaltaisia sisältöjä.

Koska opetusmateriaalia on ollut niin massiivisesti, tekoälyn generoima teksti tuppaa olemaan perin keskinkertaista ja kliseistä. Ainakin jos tekoälyä ei erikseen ohjaa tarkoilla komennoilla eli prompteilla.

Jossain tapauksissa keskiverto voi olla ihan riittävää. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos organisaatiosta ei löydy taitavaa viestinnän asiantuntijaa tai tiedotteen aihe on sellainen, että se on "pakko lähettää", mutta mitään suurta mediahuomiota sen ei uskota saavuttavan.

Jos tiedotteella tavoittelee medianäkyvyyttä, keskiverto ei kuitenkaan riitä huomiotaloudessa.

Hyvä tiedote erottuu joukosta kekseliäisyydellä, suoruudella ja informatiivisuudella. Tekoälyn helmasynti on monesti kiertely ja kaartelu sekä ylimääräisen krumeluurin tarpeeton lisäily. Lisäksi hyvän tiedotteen tekijä ymmärtää uutiskriteerit ja osaa hyödyntää niitä tekstin muotoilussa.

Tekoäly varmasti "tietää" mitä uutiskriteerit ovat, mutta miten luonnistuu niiden soveltaminen käytäntöön? Kultaista keskitietä kulkeva AI tuskin löytää yllättäviä tai piileviä uutisarvoisia seikkoja isosta massasta ilman tiukkaa ohjeistusta.

Tekoälyyn perustuva chatti mobiililaitteen ruudulla

 

Sävy ja säväyttävyys

Toinen iso haaste generatiiviselle AI:lle on tekstin sävy. Monet organisaatiot pyrkivät puhumaan julkisesti tietyllä tavalla (tone of voice), ja tämän saavuttaminen AI:n avulla on perin haastavaa, vaikka tekoälyä yrittäisikin opettaa omalla materiaalilla.

Materiaalia tarvittaisiin hurjat määrät ja silti tulos voi olla hieman sinne päin.

Tiedote on omanlaisensa tekstilaji, jolla on omat sääntönsä. Tekstiltä odotetaan neutraalia ja asiallista otetta. Mainosmaisuutta ja liikaa hehkuttamista pitää välttää. Tällaisen sävyn tekoäly voi kyllä saavuttaa, mutta onko ote enemmän amerikkalainen kuin kotimainen?

Lisäksi tiedotetekstin sisällä sävy voi vaihdella. Esimerkiksi toimitusjohtajan sitaattiin voi kirjata enemmän hehkutusta ja tunnetta kuin muuhun tekstiin. Sävy voi vaihdella saman organisaation tiedotteiden välillä sisällön mukaan. Pystyykö tekoäly esimerkiksi kirjoittamaan kepeän tiedotteen uudesta lastenkirjasta ja toisaalta käsittelemään kirjailijan kuolinuutisen arvokkaasti?

Tällaiseen tasapainotteluun generatiivinen AI tarvitsee tarkat ohjeet, ja siinä vaiheessa voi olla helpompi kirjoittaa teksti itse.

Verkossa toimivat kielenkääntäjät kuten Google Translate ja myös ChatGPT:n kaltaiset palvelut toimivat suomen kielellä jo todella hyvin. Kieleen liittyvät puutteet selätetään luultavasti jo lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi tiedotejakelu STT Infossa tiedotetekstin kääntäminen eri kielille AI:n avulla sujuu jo vallan luotettavasti.

 

Hallusinointi ja tekijänoikeudet

Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen tiedottamisessa vaatii aina ihmisen tuekseen. Tekoälyn taipumuksesta hallusinoida eli höpistä omiaan on puhuttu paljon. Virheellisten faktojen tai väärien tulkintojen lähettäminen medialle organisaation nimissä on valtava potentiaalinen riski.

Oulun yliopisto on testannut julkisesti ChatGPT:tä tiedetiedotteen kirjoittamisessa, ja tekoäly pisteli omiaan melko tavalla.

Tässä blogikirjoituksessa on käsitelty toistaiseksi lähinnä tekstin tuottamista, mutta visuaaliseen viestintään on myös tarjolla useita työkaluja, jotka luovat kuvia tai videoita ohjeiden perusteella. Nämä generaattorit pystyvät tuottamaan häikäisevän hienoja kuvia, joita voi jo olla hankala erottaa tekoälyn luomuksiksi. Monesti niissä on silti tiettyjä tyylillisiä erityispiirteitä, jotka toistuvat kaikissa kuvissa.

Ja ehkä ensihuuman jälkeen AI-generoidut kuvat herättävät monissa allergisia reaktioita.

Lue lisää: Kuviin liittyvät oikeudet arkipäivän tilanteissa

AI-generoitujen kuvien hyödyntäminen tiedotteiden ohessa todennäköisesti lisääntyy pikaisesti. Se onkin tehokas tapa saada huomiota herättävä visuaalinen elementti tiedotteeseen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tekoälykuvien tekijänoikeudet kuuluvat milloin kenellekin ja riippuu palvelusta, mitkä käyttöehdot ovat.

Lisäksi on täysin avoin kysymys, miten juridisesti suhtaudutaan siihen, että tekoälyohjelmien opettamiseen on todennäköisesti käytetty tekijänoikeuden alaista materiaalia. Tämän osalta lainsäädäntö on vielä keskeneräistä.

On hyvä myös huomioida, että tekoälykuvia ei melko suurella varmuudella käytetä toimituksissa. Tästä on tehty linjauksia mediatalojen sisällä, ja harva tiedotteen julkaisija tätä toivookaan. Sen sijaan laadukkailla kuvituskuvilla voi olla mahdollisuus tulla julkaistuksi mediassa.

 

STT-kertatiedote-banneri-300x100px

 

Mihin tekoälyä sitten voi käyttää?

Kirjoituksen tarkoitus ei ole vähätellä tekoälyn valtavaa potentiaalia. AI näkyy kiistatta yhä useammalla elämänalueella ja kehittyy varmasti edelleen lujaa vauhtia.

Haluan vain kiinnittää huomiota siihen, että mediaviestinnässä tekoälyyn ei kannata liiaksi luottaa. Tiedotteessa jokaisella sanavalinnalla ja pilkunpaikalla voi olla iso merkitys. Väärän sananvalinnan takia potentiaalinen aihe voi jäädä ilman toimittajan huomiota tai pahimmillaan aiheuttaa mainekriisin.

Tekoälyä voi kuitenkin käyttää sisällöntuotantoon sen rajoitukset ymmärtäen.

Tämän blogitekstin voisi otsikoida "x tapaa hyödyntää tekoälyä mediaviestinnässä", mutta se olisi älyllisesti epärehellistä. Tekoälytyökalujen kehitys ja ihmisten tietoisuus niistä kehittyvät sellaista vauhtia, että uusia tapoja käyttää tekoälyä tiedottamisessa syntyy varmasti paljon lisää.

Tässä tekstissä on keskitytty pitkälti tiedottamiseen, mutta myös mediaseurannassa tekoäly tarjoaa paljon mahdollisuuksia kohdentaa resursseja oikeisiin asioihin.

 

Tässä on muutamia ilmeisiä tekoälyn käyttötapoja juuri tiedottamiseen:

1. Sparraa sisältöjä AI:n avulla

Mikä tässä voisi kiinnostaa mediaa? Mikä aiheessa on uutisarvoista?

Tällaisia kysymyksiä voit kysyä tekoälyltä ja vilauttaa sille materiaalia. Tekoäly tarjoaa tarvittaessa monia vaihtoehtoja ja toimii "toisina silminä", jos ideointikumppania on hankala löytää organisaation sisältä.

Muista kuitenkin, että mitään arkaluontoista ei kannata tekoälylle syöttää.

 

2. Otsikoi paremmin 

Hyvä otsikko välittää tietoa, mutta tarjoaa myös konkretiaa, draamaa ja yksityiskohtia. Tekoäly voi generoida kymmeniä otsikoita sekunnissa, ja tarvittaessa sitä voi pyytää lisäämään kierroksia otsikoihin "Oho! Katso kuvat" -hengessä.

Tällainen ideageneraattori auttaa varmasti löytämään hyviä alkioita paremmalle otsikolle. Myös tämän blogin otsikoinnin apuna on käytetty tekoälyä.

Tiedotepalvelu STT Infoon integroidun tekoälyapurin avulla otsikoiden voi luoda yhdellä napinpainalluksella tiedotteen leipätekstin perusteella.

Lue lisää: 5 vinkkiä hyvän tiedoteotsikon kirjoittamiseen

 

3. Tiivistä tekstiä

Jos saat melko hyvää valmista sisältöä, mutta sitä on liikaa tiedotteeseen, voit pyytää tekoälykumppania nipistämään sitä lyhyemmäksi. 

Tekoäly on hyvin taitava tiivistämään sisältöjä, ja kun se saa valmiiksi materiaalia, jossa faktat ovat oikein, hallusinoinnin vaara on ei ole niin suuri.

 

4. Generoi mediapitch

Jos tiedotteesi on valmis julkaisuun, mutta haluat esitellä sitä avaintoimittajille erikseen sähköpostilla tai puhelimitse, voit pyytää tekoälyä tiivistämään sisällöt avainkohdiksi.

Sitten vain muokkaat tarvittaessa sisällöt omaan suuhun sopiviksi ja olet valmis lähestymään mediaa. Muista kuitenkin tehdä sitä valikoidusti!

 

5. Kirjoituta pakollinen tiedote AI:llä

Joidenkin tiedotteiden läpimenomahdollisuudet mediassa ovat hyvin pieniä. Tällaisia ovat erimerkiksi kokousten päätöstiedotteet tai tiedotteet, jotka tehdään "poliittisista syistä" esimerkiksi kahden organisaation yhteistyön käynnistämisestä.

Näihin voit kokeilla suoraan tekoälyä, jos sinulla on hyvä lähdemateriaali käytössäsi.

Työkuorman keventäminen pakkopullaa vähentämällä auttaa säästämään paukkuja siihen työhön, jolla voi saavuttaa parempia tuloksia.

 

6. Luo kohdennettuja versioita

Onko käsissäsi dataa, josta voisi luoda useita uutishenkisiä tiedotteita? Tekoälyn avulla on mahdollista generoida esimerkiksi alueellisesti kohdennetut tiedotteet jokaiseen maakuntaan tai suurimpien kaupunkien tiedotusvälineille.

 

7. Luo kieliversioita

Kuten jo ylempänä mainitsimme, ChatGPT ja kumppanit osaavat kieliä vallan hyvin. Jos haluat petrata tiedotteen läpimenoa esimerkiksi suomenruotsalaisessa mediassa, mutta Nya Vindar -oppikirja on hukassa, voit pyytää tekoälyä kääntämään suomenkielisen sisällön ruotsiksi. Voit näin palvella ruotsinkielistä mediaa paremmin.

Varaathan kuitenkin aikaa käännöksen tarkistamiseen huolella, jotta käännöskukkaset eivät aiheuta ongelmia.

Kieliversioiden luonti tekoälyn avulla kuuluu STT Info -palvelun ominaisuuksiin.

 

Jos haluat perehtyä hyvän tiedotteen luomisen perinteiseen kaavaan, suosittelen opastamme "Näin kirjoitat hyvän lehdistötiedotteen".

Näin kirjoitat hyvän lehdistötiedotteen

Blogin pääkuva: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Aiheet: sosiaalinen media, tekijänoikeudet, tiedote ja tiedottaminen, mediaviestintä, viestintäpalvelut, tekoäly

Olli Vesala

Kirjoittaja Olli Vesala

STT Viestintäpalveluiden kehitysjohtaja, STT Infon tuottaja ja mediaviestinnän asiantuntija.