[fa icon="calendar'] 27.2.2019 7:15 / kirjoittaja Maunu Anhava

Tässä juttusarjassa nostamme esille näkemyksiä viestinnän merkityksestä organisaatioiden brändin vahvistamisessa.

Oral-Hammaslääkärit-Minna Lönnqvist

 Oral Hammaslääkärien viestintäjohtaja Minna Lönnqvist, olet työssäsi vastannut sekä viestinnästä että markkinoinnista. Miten viestintä ja markkinointi tukevat toisiaan?

”Brändin rakentamisessa molemmat työskentelevät samaan suuntaan. Markkinoinnin ja viestinnän sisältöjen yhdistäminen on myös aina hyödyllistä. Hyödynnämme paljon samoja teemoja, mistä syntyy sisältöoivalluksia.” 

Markkinointi ja viestintä pohjautuvat kumpikin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Kuinka paljon markkinoinnin toimenpiteet vaikuttavat mediaviestintään?

 ”Molemmat vaikuttavat toisiinsa ihan jatkuvasti, koska molemmissa mietitään asiakkaan ja kuluttajan tarpeita. Kun olemme lanseeraamassa uutta palvelua, pohdimme asioita, joita voidaan hyödyntää molemmissa.

Esimerkiksi jos otamme käyttöön hammashoitoon uuden teknologian tai aivan uudenlaisen palvelun, kerromme siitä aluksi yleensä viestinnän keinoin, koska medialle uutuusarvolla on merkitystä. Lanseerauksen viestit ovat yhteiset, vaikka markkinoinnissa voidaankin käyttää enemmän luovuutta viestin välittämisessä.”

Miten Oral Hammaslääkäreillä mitataan markkinoinnin ja viestinnän onnistumista? Onko käytössä mittareita, jotka ovat olennaisia molempien näkökulmasta?

”Brändimittarit ovat erittäin tärkeitä molemmille. Sekä markkinoinnilla että viestinnällä vaikutetaan sellaisten ihmisten mielikuviin, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta meidän palveluistamme. Aina pitää olla yksi brändistrategia, jota markkinointi ja viestintä noudattavat. Se näkyy ydinviestien harmonisoimisena ja yhdistämisenä, millä tuetaan valittujen mielikuvien vahvistamista.”

Mikä on viestinnän rooli brändin tunnettuuden kasvattamisessa?

 ”Kyllä se on merkittävä, koska etenkin mediaviestinnällä tavoitetaan laajoja kohderyhmiä uskottavalla ja vaikuttavalla tavalla.”

Mitkä ovat viestinnän tärkeimmät painopistealueet vuodelle 2019? Onko tärkeimmissä asioissa yhtäläisyyksiä markkinointiin?

”Kyllä ne ovat yhteydessä toisiinsa. Pitkäaikainen tavoitteemme ulkoisessa viestinnässä on esimerkiksi nostaa tietoisuutta suun terveyden merkityksestä koko kehon hyvinvointiin. Tällä vaikutetaan sekä kuluttajakäyttäytymiseen että asiakkaidemme ymmärrykseen siitä, miksi säännöllinen hoito on tärkeää.

Joillekin kohderyhmille myös hymyn estetiikka on tärkeää, mutta moni ei tiedä, että vaikkapa hampaiden valkaisua ei voi tehdä turvallisesti kuin suuhun, joka on terve. Viestinnällä kasvatetaan ymmärrystä palveluidemme merkityksestä.

Sisäisellä viestinnällä ja vastuullisuudella on yhä suurempi merkitys tänä vuonna ja tulevaisuudessa.”

Nykyisin puhutaan paljon myös termistä markkinointiviestintä. Miten markkinoinnin ja viestinnän roolit ovat muuttuneet 2010-luvulla?

”Toiminta lähtee liikkeelle tavoitteista ja niiden kautta tuntuu selvältä, että markkinointi ja viestintä tekevät koko ajan yhä tiiviimpää yhteistyötä. Pääasia on, että strategia ja suunta on yhteinen ja kaikkien osaamisen vahvuudet valjastetaan yhteisen tavoitteen eteen työskentelyyn. Siiloissa työskentely myös suhteessa ydinliiketoimintaan on onneksi vähentynyt.

Kumpi on tärkeämpää, markkinointi vai viestintä?

”En usko, että asiaa voi yksinkertaisesti arvottaa, vaan molempia tarvitaan. Riippuu todella paljon organisaation toimialasta, mitkä painotukset ovat. Esimerkiksi viestinnällä on kaikissa organisaatioissa suuri merkitys myös sisäisen viestinnän kautta työtyytyväisyyden ja työnantajamielikuvan rakentajana.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä, hyviksi havaittuja käytäntöjä, joita voisit suositella sekä markkinoinnista että viestinnästä vastaaville johtajille?

”Tärkeintä on kiinteä linkki liiketoimintaan ja yhteinen strategia. Hyvällä yhteistyöllä ja selkeillä tavoitteilla ponnistetaan kohti tuloksia, vaikka keinot ja toimenpiteet voivatkin olla erilaisia.

Meillä on ollut hyvä käytäntö se, että kun jotain uutta tehdään, mietitään asioita yhdessä koko palveluliiketoiminnan ketjun näkökulmasta. Tiiviin yhteistyön avulla on helpompaa päättää, miten esimerkiksi mediaviestinnällä, omilla kanavilla, asiakkuusmarkkinoinnilla, mainonnalla ja sisäisellä viestinnällä parhaiten kokonaisuutena tuetaan liiketoiminnallista tavoitetta.”

 Mitkä ovat vapaat terveiset muille markkinointiviestinnän alan ammattilaisille?

Yhteistyö organisaation sisällä samoin kuin kaikkien markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten välillä on omiaan kehittämään osaamista Suomessa ja sitä kautta myös alamme arvostusta.

 

Haluatko saada myös muut tämän juttusarjan tulevat blogit sekä muut mediaviestintää koskevat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi? Tilaa tuoreimmat kirjoitukset sähköpostiisi tästä: 

Maunu Anhava

Kirjoittaja Maunu Anhava

Maunu työskenteli syksyyn 2020 asti STT Viestintäpalveluiden ja Lehtikuvan kuvamyynnin liiketoimintapäällikkönä.