[fa icon="calendar'] 20.4.2016 9:45 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Copy_of_Viestint_viivotin_Liina_Nelimarkka_Cropped.jpg

Jos olet jo niin pitkällä, että sinulla on viestinnän tavoitteet ja mittarit määriteltyinä - mahtavaa! Mutta sitten: miten on mittausprosessin laita?

Miten viestinnän mittaaminen ihan oikeasti käytännössä tapahtuu? Mitä, miten ja kuka mittaa? Mitä ja minne raportoidaan, kuka seuraa, kuinka usein? Miten eri tietolähteistä tulevat mittaustulokset kootaan yhteen?

Moni viestinnän päättäjä pyörittelee näitä kysymyksiä kenties parhaillaan: tutkimuksen mukaan 52 % :lla viestinnän päättäjiä viestinnän mittaamisen prosessi ei nimittäin ole selkeästi suunniteltu tai johdettu (Tutkimus: Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa).

Fiksun prosessin luomiseen kannattaa panostaa. Muuten on suuri vaara, että mittaustulokset jäävät irrallisiksi numeroiksi tai raporteiksi.

Kenen vastuulla viestinnän mittaaminen on?

Haaste on viestintäjohdon pöydällä. 76 % :ssa organisaatioista viestinnän mittaaminen on viestintäjohdon vastuulla (ks. tutkimus). Voisiko osuus olla vielä isompikin?

Jos viestinnän mittaaminen ei ole viestintäjohdon vastuulla, niin kenen sitten? Monessa tapauksessa yksittäisten viestinnän tekijöiden (tutkimukseen vastanneista viestintäpäättäjistä 38 % ilmoitti, että mittaaminen on yksittäisten viestinnän tekijöiden vastuulla).

Hienoa, että viestijät ottavat mittaamisesta vastuuta! Mutta: viestintäjohdolla tulee olla kokonaisvastuu ja käsitys siitä, että eri henkilöiden vastuulla olevat mittarit pelaavat yhteen ja niillä mitataan yhteisiä lopputavoitteita fiksusti.

Varmista viestinnän ja markkinoinnin vuoropuhelu

Mittausprosessissa kannattaa huomioida myös viestinnän ja markkinoinnin keskenään linkittyvät ja korreloivat mittarit. Todellisuudessa yli neljänneksessä organisaatioista (28 % tutkimukseen vastanneilla) viestinnän ja markkinoinnin prosessit toimivat kokonaan erillisinä.

Mittausprosessin vaikeasti hahmotettavuudesta kertoo, että 20 % vastaajista ei osaa edes sanoa, onko viestinnän ja markkinoinnin mittausprosesseilla kytköksiä. Jos viestintä ja markkinointi mittailevat täysin toisistaan erillisinä ja varsinkin, jos markkinointi mittaa mutta viestintä ei, saattavat mittaushyödyt valua markkinoinnille.

Jos prosessit eivät keskustele, ei yhteisvaikutuksia tulla huomioineeksi. Sinänsä tiukka luokittelu viestintä vs. markkinointi ei  monesti ole relevantti. Viestinnän päättäjien kannattaa kuitenkin tiedostaa, että markkinoinnin puolella saatetaan mitata vaikkapa brändiarvoa tai myyntiliidejä täysin ”heidän” omina tuloksinaan, vaikka viestinnänkin teoilla olisi niihin ollut vaikutusta.

Lue lisää kiinnostavia tuloksia Viestinnän mittaamisen tila -tutkimusraportistamme. Saat ladattua raportin tästä alta. 

Kuva: Liina Nelimarkka

Viestinnan-mittaaminen-tutkimus

Aiheet: viestinnän mittaaminen

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).