[fa icon="calendar'] 16.10.2019 6:15 / kirjoittaja Maunu Anhava

 

Inderes-Minna-Avellan-vaaka-1

Inderesin Minna Avellan omaa pitkän kokemuksen IR-viestinnästä, sillä hän työskenteli aiemmin vuosia Tikkurilan sijoittajasuhdejohtajana (Kuva: Inderes).

Selkeys, ymmärrettävyys ja johdonmukaisuus. Nämä ovat analyysiyhtiö Inderesin liiketoimintajohtajan Minna Avellanin mukaan avaintekijät, joilla erottaa laadukkaan pörssitiedottamisen tavanomaisesta.

Ennen kuin Avellan aloitti syyskuussa Inderesin uuden IR Insights -palvelun liiketoimintajohtajana, hän työskenteli sijoittajasuhdejohtajana Tikkurilassa, joten hän omaa pitkän linjan kokemuksen pörssitiedottamisesta. Inderesin IR Insights -liiketoimintayksikkö tarjoaa palvelua, jonka avulla yhtiöiden sijoittajaviestintää mitataan ja kehitetään sijoittajilta kerättävän palautteen perusteella.

”Kansantajuisuus on tärkeää. Aina kun ryhtyy laatimaan tiedotetta, olisi hyvä pysähtyä miettimään, miten tämän asian voisi kertoa ymmärrettävästi”, Avellan kiteyttää ydinviestinsä.

”Tämä helpottaa myös toimittajien työtä. He pyrkivät välttämään jutuissaan jargonia ja erikoisterminologian käyttöä viimeiseen asti. Opin hiljattain, että jopa talousviestinnän vakiintuneelle termille ’synergia’ toimittajat etsivät ymmärrettävämpää ilmaisutapaa”, jatkaa Avellan. 

Pörssitiedottaminen on tarkasti säänneltyä, mikä toisinaan heijastuu Avellanin mukaan myös yhtiöiden toimintatapoihin. Hänen mukaansa IR-viestijöiden tulee pitää takaraivossa, että ensisijaisena kohderyhmänä ovat lopulta aina sijoittajat.

”Mieti loppukäyttäjää eli viesti asioista ensisijaisesti sijoittajan näkökulmasta ja tarkista lopuksi, että viestintä on kaikin tavoin sääntelyn mukaista”, Avellan huomauttaa.

”Muistuttaisin myös, että yksittäinen uutinen kannattaa mahdollisuuksien mukaan sitoa osaksi isompaa kokonaisuutta, eli esimerkiksi miten toimenpide liittyy strategiaan tai miten yksittäinen tilaus suhteutuu ohjeistettuun tilauskantaan.”    

Avellanin mukaan IR-viestintä on monissa pienemmissä pörssiyhtiöissä resursoitu varsin niukasti. Tästä huolimatta on useita pörssin pienempiä firmoja, jotka tiedottavat asioistaan erinomaisesti, kuten esimerkiksi Nixu sekä Qt Group.

 

Vuorovaikutteisuus korostuu pörssitiedottamisessa

 

Avellan näkee selkeänä kehityskohteena pörssiyhtiöiden vuorovaikutteisuuden. Pörssitiedotteiden lisäksi yhtiöt voisivat toimia vuorovaikutteisimmin eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa.

”Digitaaliset kanavat ovat mahdollistaneet uusien sijoittajaryhmien palvelemisen varsin pienillä kustannuksilla. Vuorovaikutus voi olla myös kaksisuuntaista, eikä vain yhtiöiltä sijoittajille. Kannattaa kokeilla rohkeasti uusia kanavia ja työkaluja”, Avellan sanoo.

”Ylipäätään kaksisuuntaisuus on tärkeää sijoittajaviestinnässä. Jos haluaa kehittää toimintaansa, pitäisi kuunnella markkinoita ja lisätä vuorovaikutusta. Jos ei tiedä, mitä sijoittajat ajattelevat yhtiöstä, on toimintaa hankalampi kehittää.” 

Avellan mainitsee esimerkkinä onnistuneesta IR-viestinnästä finanssikonserni Sammon, joka on hyödyntänyt taidokkaasti myös somea.

 

Olennaisimmat asiat jo otsikkoon

 

Taidokas pörssitiedottaminen on kuitenkin ennen kaikkea ymmärrettävää ja johdonmukaista. Parhaiten tämä näkyy Avellanin mukaan pörssitiedotteiden otsikoinnissa.

”Otsikosta tulisi käydä heti ilmi, mitä asia koskee. Myös ikävistä asioista tulee kertoa suoraselkäisesti, näin saat markkinoiden luottamuksen”, Avellan sanoo.

”Mahdollinen positiivinen tai negatiivinen seuraus pitäisi kertoa selkeästi. Markkinoita ei saa aliarvioida.”


Lue lisää pörssitiedottamisesta kertovasta juttusarjastamme:


Haluatko kuulla lisää pörssitiedottamisesta?

KYSY PALVELUSTA JA HINNOISTA

Aiheet: Pörssitiedottaminen

Maunu Anhava

Kirjoittaja Maunu Anhava

Maunu työskenteli syksyyn 2020 asti STT Viestintäpalveluiden ja Lehtikuvan kuvamyynnin liiketoimintapäällikkönä.