[fa icon="calendar'] 12.5.2016 11:38 / kirjoittaja Mika Roman

Viestinnn_mittaaminen_Liina_Nelimarkka_Cropped_Cropped-2.jpg

Vaikka viestintäjohtaja ei olisi johtoryhmässä vakinaisesti edustettuna, kannattaa silti varmistua siitä, että viestinnän tulokset kuten brändiarvo tai maine julkisuudessa, tulevat johtoryhmän tietoon. Mittaamalla viestintä nostaa tekemisensä ja vaikutuksensa näkyväksi.  

Tutkin viime viikolla kuinka monen suurimman pörssiyhtiön johtoryhmässä on viestintäjohtaja. Luku jäi yllättävän matalaksi, sillä vain 36 prosentissa suurimmista pörssiyhtiöistä oli viestinnästä vastaava henkilö johtoryhmässä.

Samaan aikaan viestinnän merkitys kasvaa. Kyse ei ole tukitoiminnosta, vaan mm. yrityksen brändiarvosta, työnantajamielikuvasta, markkinointiviestinnästä, medianäkyvyydestä ja näiden vaikutuksista organisaation tavoitteisiin ja tulokseen. Nämä viestinnälliset näkökulmat kannattaisi huomioida ja pitää agendalla jo liiketoimintaratkaisuja suuniteltaessa. Viestintäpäättäjää tarvitaan viestinnällisen näkemyksen pitämiseen päätöksenteossa mukana.

Viestinnällä vaikutetaan organisaation tavoitteiden toteutumiseen. Tämän osoittamiseksi viestinnästä vastaavan kannattaa säännöllisesti järjestää itsensä johdon kuultavaksi ja osoittaa viestinnän vaikutus. Tämä on mahdollista käyttämällä oikeita mittareita ja esittämällä sellaisia tuloksia, joita johto ymmärtää. 

Oikeat viestinnän mittarit riippuvat organisaation viestinnän tavoitteista, jotka taas juontuvat organisaation liiketoimintatavoitteista. Olemme kirjoittaneet oppaan siitä, miten viestinnän mittarit kannattaa valita. Tässä muutama pikavinkki:

1. Huomioi viestinnän mittaamisen eri tasot

Useimmiten tullaan mitanneeksi tuotoksia: esimerkiksi tehtyjen some-päivitysten tai lähetettyjen tiedotteiden lukumäärää. Tärkeää olisi mitata myös vaikutusta ja lopputulosta.

2. Valitse oikeat mittarit

Kannattaa asettaa tavoitteet kaikille tasoille: tuotoksille, vaikutukselle ja lopputulokselle. Johda tavoitteet liiketoiminnasta. Varmista, että tavoitteet ovat relevantteja ja mitattavissa. Mittareissa kannattaa olla sekä laadullisia että määrällisiä.

3. Selvitä nykytilanne ja aseta tavoitetasot

Mittaamisen aluksi on hyvä selvittää missä mennään nyt: mikä on lähtötilanne, jotta osaat asettaa tavoitetason. 


Pidimme webinaarin 31.5.2016 aiheesta Julkisuusanalyysi viestinnän mittaamisen välineenä. Case-esimerkkinä webinaarissa oli Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja heidän julkisuusanalyysi. Katso webinaaritallenne klikkaamalla alla olevaa kuvaa:

Webinaaritallenne Julkisuusanalyysi viestinnän mittaamisen välineenä

Kuva: Liina Nelimarkka

Aiheet: viestinnän mittaaminen

Mika Roman

Kirjoittaja Mika Roman