[fa icon="calendar'] 16.3.2017 9:36 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Viestinnan-mittaamisen-tila-2017.png

Tutkimme yhdessä ProCom ry:n ja Retrieverin kanssa viestinnän mittaamisen tilaa Suomessa. Tutkimus toteutettiin tammikuussa 2017 ja siihen vastasi 120 viestinnän päättäjää. 

Tutkimuksen mukaan viestinnän päättäjät pitävät viestinnän mittaamista erittäin tärkeänä (96 % vastaajista). Missä määrin ja millä mittareilla viestinnän vaikuttavuutta liiketoiminnan tai organisaation tavoitteisiin sitten mitataan? 

Viestinnän vaikutusta liiketoiminnallisiin tuloksiin mitataan vain 27 %:ssa organisaatioista. Viestinnän vaikutusta organisaation tavoitteisiin seuraa 44 % vastaajista. 

Neljännes (25 %) viestinnän päättäjistä ei ole asettanut mitattavia viestinnän tavoitteita. Kehitys on kuitenkin oikeansuuntaista, sillä tavoitteen asetannassa on tapahtunut petrausta edelliseen tutkimukseen verrattuna: vuonna 2015 mitattavat tavoitteet puuttuivat lähes kolmannekselta (31 %). 

Hyvää kehitystä on sekin, että tavoitteita mitataan aiempaa useammin. 60 %: lla niistä, keillä tavoitteet on asetettuna, on myös määritettynä niille kvantitatiiviset mittarit. Vuonna 2015 kvantitatiiviset mittarit oli määritettynä alle puolella (46 %) niistä vastaajista, joilla tavoitteet oli asetettuna.

Halukkuus kehittää omaa mittaamis-osaamista on kasvanut kaikilla mittaamisen osa-alueilla. Erityisesti osaaminen datan keräämisessä ja analysoinnissa nähdään tärkeänä. Siinä viestinnän päättäjien kehityshalukkuus on kasvanut suhteessa eniten vuoden 2015 tuloksiin verrattuna. 

STT Viestintäpalvelut Oy, ProCom ry ja Retriever Suomi Oy tutkivat viestinnän mittaamisen tilaa Suomessa. Tutkimus toteutettiin tammikuussa 2017 ja sen kohderyhmänä olivat viestinnän päättäjät (viestintäjohtajat ja viestintäpäälliköt) ProComin jäsenistöstä. Tutkimus perustuu 120 puhelinhaastatteluun. Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy.

Mitä viestinnän päättäjät mitattaavat? Mihin mittaustuloksia hyödynnetään? Mille viestinnän palveluille on suurin tarve? Miten oma organisaationne sijoittuu suhteessa muihin?

Lataa tutkimusraportti tästä alta: 

 Viestinnän mittaamisen tila 2017

Aiheet: viestinnän mittaaminen

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).