[fa icon="calendar'] 5.9.2017 16:02 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Lehtikuva kuvitus-1.jpg

Visuaaliset elementit ovat yhä tärkeämmässä roolissa strategisessa viestinnässä. Samalla visuaalinen viestintä voi kuitenkin tekstin voimaan tottuneelle viestijälle tuntua vieraalta. Ammattimaiset kuvat ovat tässä maailmassa oma haasteensa, sillä viestijöiden osaaminen ei tutkimuksen mukaan ole vahvimmillaan tällä alueella (ks. European Communications Monitor 2017 -tutkimustulokset, joita käsittelimme Viestinnän trendit 2017: visuaalinen viestintä -bloggauksessamme). 

Mitä viestijän kannattaa tässä ainakin ottaa huomioon? 


Kuvat viesti jo itsessään

Mitä kuvat viestivät omasta organisaatiostasi? Visuaalisen ilmeen lisäksi kuvat ovat jo itsessään viesti organisaation arvoista. Laadukkaat ja laillisesti käytetyt kuvat kertovat arvostuksesta sisällöntuottajia kohtaan – niin kuvaajia ja kuvatuottajia kuin omaa viestinnän tai markkinoinnin sisällöntuottajia kohtaan.

Kuvilla voi organisaation omien medioiden (blogien, uutishuoneiden ja muiden sisältöjen) kautta olla tärkeäkin rooli niiden kautta muodostuvassa organisaation asiantuntijamielikuvassa. Tuletko vahvistaneeksi haluttua mielikuvaa? Viestinnän linja ei nimittäin ole yhteneväinen, jos asiantuntijatyönä kirjoitetun blogitekstin kuvituksessa fuskataan käyttämällä halvannäköistä kuvaa. Entä tuletko huomioineeksi kuvien eettisen kestävyyden näkökulman? Miten viestiä kuvilla tasa-arvoisesti ja monimuotoisesti? (Tee testi: Miten hyvin tunnistat eettisesti kestävän kuvan?)

Kuvalla voi olla konkreettinenkin rooli siinä, miten viesti vastaanotetaan. Tekstissä esiintuotu, vaikeasti hahmotettava fakta voi avautua ja konkretisoitua kuvassa tai graafissa. Toisaalta taas kuvituskuvat, abstraktimmatkin, ovat keino luoda haluttua brändimielikuvaa ja mahdollisesti toimia näkyvyyden herättäjänä tai aikaansaajana.  

Visuaalisuus viestinnän suunnittelussa 

Suunnitelmallinen kuvankäyttö ja visuaalisiin mahdollisuuksiin tarttuminen kannattaa nähdä elementteinä, jotka auttavat viestinnän tavoitteiden saavuttamisessa. Periaattessa ajatus on sama kuin muutakin viestintää suunniteltaessa. Jos pystyt ennakoimaan mediamaisemaa ja viestinnällisiä mahdollisuuksia, pystyt varautumaan myös kuvallisiin näkökulmiin etukäteen. 

Kuulostaako tutulta: tiedottaessa tai blogia julkaistaessa kuva tulee mieleen viime hetkellä. Entä, jos olisitkin jo suunnitteluvaiheessa vuosikelloja tai sisältökalentereja tehdessä valjastanut kuvankäytön kiinteämmin mukaan yhtenä viestinnän keinona? Vaikka osan kuvista voi tuottaa vasta h-hetkellä, on paljon sellaista kuvitusta, jonka voi suunnitella ja hankkiakin etukäteen. Varsinkin, jos sisältösi ovat ajattomampia, kuvat ehtii miettiä hyvissä ajoin ja vapauttaa aikaa kiireellisiin viestinnän töihin. (Lisää aiheesta: VIsuaalinen viestintä, mistä lähteä liikkeelle? ja Kuvien integroiminen osaksi viestinnän suunnittelua.

Turvallista näkyvyyttä

Kuvien tekijän- ja julkaisuoikeudet ovat osa-alue, joka saattaa visuaalisesti muuten taitavalta viestijältä tuntua epävarmalta tontilta. Pelästyä ei tarvitse; kunhan kuvapankista tai -arkistosta kuvaa ostaessaan muistaa tarkistaa kuvan kohdalta sen julkaisuoikeudet ja onko markkinointikäyttö tai esimerkiksi käyttö sosiaalisessa mediassa sallittu. 

Kuvien hankinnan ulkoistaminen ammattimaiseen kuvapankkiin on turvallinen ja kestävä valinta siinäkin mielessä, että kuvaaja saa sisältönsä käytöstä asianmukaisen korvauksen. 

Lue lisää kuvien oikeuksista ilmaisesta oppaastamme! Lataa opas alta:

Mitä kuvien oikeuksista tulee tietää

 

 Kuva: Ismo Pekkarinen / Lehtikuva Logo Lehtikuva.jpg

 

Aiheet: Viestinnän suunnittelu, kuvat, visuaalinen viestintä

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).