[fa icon="calendar'] 17.8.2015 9:00 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Mediaseuranta

Mediaseuranta on järjestöille elintärkeä palvelu. Oikein käytettynä se tarjoaa kattavan työkalun koko järjestön toimintaympäristön seurantaan. Pelkkä oman organisaation ja avainhenkilöiden seuraaminen on mediaseurannan mahdollisuuksien hukkaan heittämistä. Mediaseurannan hyödyntäminen auttaa järjestöjä avaamaan keskustelua itselleen tärkeistä asioista, tai ainakin osallistumaan ja vaikuttamaan jo käytävään keskusteluun.

Seuraa ainakin näitä:

Oma järjestö ja avainhenkilöt

Oman järjestön nimen ja avainhenkilöiden seuranta on tietenkin itsestään selvin käyttökohde mediaseurannalle. Tässä olennaisinta on varmistaa hakujen kattavuus: haasteita aiheuttavat mm. erilaiset taivutusmuodot sekä mahdolliset yleiskieleen sekoittuvat sanat. Myös nimikaimat saattavat sekoittaa seurantaa. Parhaan lopputuloksen saat, kun annat mediaseurantakumppanisi asiantuntijoiden auttaa sinua hakujen rakentamisessa.

Teemat, jotka liittyvät omaan toimintaan

Tiedät varmasti, mistä aiheista sinun toimialallasi keskustellaan? Tässä kattavien, mutta tarkasti rajattujen mediaseurantahakujen rakentaminen on erityisen tärkeää. Esimerkiksi ammattiautoilijoita edustava järjestö haluaa varmasti olla kartalla polttoaineverotusta koskevasta julkisesta keskustelusta, mutta kaiken muun polttoaineita ja veroasioita koskevan keskustelun rajaaminen hakujen ulkopuolelle vaatii jo ammattitaitoa.

Tahot, joiden etuja ajetaan

Jokainen järjestö ajaa joidenkin etuja. Kääntäen: järjestö ei ole olemassa itseään varten, vaan saa olemassaolonsa oikeutuksen edustamiltaan tahoilta. Sen vuoksi järjestön tulee aktiivisesti seurata, mitä sen edustamista tahoista puhutaan mediassa - tai mitä nämä itse puhuvat.

Alan asiantuntijat ja vaikuttajat

Ketkä ovat sinun toimialasi kovimpia vaikuttajia? Mitä he sanovat julkisuudessa? Tukeeko heidän sanomansa järjestönne viestiä - vai onko se pahasti ristiriidassa sen kanssa?

Vaikuttajia löytyy jokaiselta toimialalta. Heidän kartoittamisensa on ensimmäinen asia. Sen jälkeen heitä ja heidän sanomisiaan on helppo seurata automatisoidulla monitoroinnilla eri kanavissa. Kun esimerkiksi joku heistä kirjoittaa mielipidekirjoituksen lehteen, se tietää usein herkullista mahdollisuutta vastineen kirjoittamiselle. 

Yhtä tärkeää on pysyä alaa koskevan keskustelun pulssilla sosiaalisessa mediassa. Vaikuttajien ja esimerkiksi tiettyjen avainsanojen reaaliaikainen seuranta varmistaa, että sinulla on aina ajantasainen tilannekuva.

Mahdolliset vastustajat

Yksikään järjestö ei elä tyhjiössä. Jokaisella voimalla on vastavoima, ja monta muuta asioiden voimasuhteisiin ja etenemiseen vaikuttavaa sidosryhmää. Vastustajien seuraaminen auttaa sinua suunnittelemaan ja sopeuttamaan omaa viestintääsi. Klassisia esimerkkejä ovat mm. työnantajaliiton ja työntekijäliiton välinen kilpailuasetelma sekä poliittisten puolueiden valtapeli.

Hiljaiset signaalit

Välillä julkiseen keskusteluun nousee aiheita, jotka eivät suoranaisesti ainakaan juuri sillä hetkellä liity järjestön asioihin, mutta jotka tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia vaikuttamiselle ja osallistumiselle. Toisaalta niissä voi kyteä julkisuuskriisi. Näissä täsmällisiä hakulausekkeita on hankala määritellä, joten tärkeään rooliin nousevat viestijän hoksottimet: mikä tieto on merkittävää?

Kuva: Liina Nelimarkka

Haluatko oppia lisää aiheesta? Lue veloitukseton Mediaseuranta järjestöissä -oppaamme:

lataa-mediaseuranta-jarjestoille-opas

Aiheet: viestinnän mittaaminen

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).