[fa icon="calendar'] 25.5.2016 16:56 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

STT-Mediaseurannan-mittarit.jpg

Hyvin tehdyllä julkisuusanalyysillä pystyt osoittamaan viestinnän vaikutuksen. Mittaustulokset kertovat julkisuuskuvan nykytilasta ja paljastavat sekä viestinnän onnistumiset että mahdolliset kehityskohteet. Tulosten pohjalta voit tehdä perusteltuja päätöksiä siitä, mihin suuntaan ja miten lähteä julkisuuskuvaa kehittämään. 

Julkisuusanalyysin tulokset ovat myös erinomainen raportoinnin väline viestinnän vaikutuksen esille nostamiseen ja johdolle raportointiin! Systemaattisesti, esim. kvartaaleittain tai puolivuosittain, toistettava mittaus pitää viestinnän tulokset johdon agendalla. 

Mitä julkisuusanalyysissä sitten tarkastellaan, mitä se tarkalleen ottaen mittaa? Seurattavat mittarit tulee määrittää aina tapauskohtaisesti, mutta useimmiten kannattaa mitata ainakin seuraavia asioita: 

 

Näkyvyys eri medioissa

Avainmedioiden top 10? Valtakunnalliset, paikalliset vai toimialamediat - näytäänkö siellä, missä omat kohde- ja sidosryhmät ovat tavoitettavissa? 

Strategisten teemojen ja pääviestien näkyvyys

Onko viestinnällä onnistuttu nostamaan organisaation strategiset teemat esille? Entä omien teemojen näkyvyyden ajallinen yhteys omiin lähetettyihin tiedotteisiin tai muihin viestinnän toimiin?

Rooli 

Pääosassa, sivuosassa, ohimennen? Dominoiko jokin tietty organisaation liiketoimintalinja uutisointia koko organisaatiosta? Oma julkisuus vs. kilpailijat? Esiintyykö oma organisaatio useimmiten sivuroolissa, vaikka tavoitteena on mielipidejohtajuus omalla alalla? 

Julkisuuden sävy 

Positiivinen, neutraali, negatiivinen? Mihin aiheisiin positiivisuus tai negatiivisuus liittyy? Neutraalikin julkisuus voi olla osoitus onnistuneesta viestinnästä. Jos organisaatiota on kohdannut kriisi, sen taltuttaminen ja hallinta siten, että lopputulemana julkisuus onkin neutraalia eikä negatiivista, voi olla osoitus viestintäyksikön menestyksekkäästä toiminnasta. 

Avainhenkilöt

Avainhenkilöiden medianäkyvyys: ketkä ovat esillä, keihin organisaatio profiloituu? Kuka on hyvä viestinviejä? Olisiko syytä tehdä enemmän töitä jonkin tietyn avainhenkilön esiinnostamiseksi? 

 

Konkretiaa julkisuusanalyysistä tarjoamme webinaaritallenteellamme Julkisuusanalyysi viestinnän mittaamisen välineenä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin viestintäjohtaja Anna Jokela kertoo webinaarissa, miksi he halusivat teettää julkisuusanalyysin ja mitkä olivat analyysin tulokset. Järjestimme webinaarin 31.5.2016 ja voit katsoa siitä tallenteen klikkaamalla alla olevaa kuvaa: 

Webinaaritallenne Julkisuusanalyysi viestinnän mittaamisen välineenä


Kuva: Lehtikuva 

Aiheet: viestinnän mittaaminen

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).