[fa icon="calendar'] 6.6.2016 14:17 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Viestint_mittaaminen_mittanauha_Liina_Nelimarkka.jpg

Pidimme 31.5.2016 webinaarin aiheesta julkisuusanalyysi viestinnän mittarina. Nostin tähän blogitekstiin lyhyesti muutamaan webinaarissa käsiteltävän aiheen. 

Suosittelen, että tämän blogin luettuasi katsot vielä webinaaritallenteen: alla olevat aiheet muuttuvat siinä konkretiaksi, kun niitä käydään case-esimerkin eli Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkisuusanalyysin tulosten kautta läpi. 

Webinaarin esityskalvot ovat katsottavissa tässä jo heti aluksi, tai skrollaa vielä SlideShare-ikkunan alle ja lukaise blogi ensin. 

 

Viestinnän tavoitteet

Julkisuusanalyysin tulokset kertovat,  miten viestintä on tavoitteissaan onnistunut. Julkisuusanalyysiin valitut mittarit tuottavat tuloksia esimerkiksi siitä, onko onnistuttu luomaan halutunlainen mielikuva organisaatiosta. Onko esimerkiksi onnistuttu profiloitumaan oman alan johtavana asiantuntijaorganisaationa?

Julkisuuden määrä ja sen jakautuminen 

Missä määrin on saatu omat viestit läpi? Jos tavoitteena on ollut valtakunnallinen näkyvyys, onko tämä saavutettu? Verkon ja printin suhde? Valtakunnalliselle toimijalle kattava sanomalehtinäkyvyys on tärkeää, sillä oman viiteryhmän somepöhinä ei välttämättä edusta koko kuvaa. Koko maan tasolla maakuntalehdet voivat olla tärkeä mielikuvan luoja. 

Uutiskärjet: itseaiheutetut ja ulkopuolelta tulevat

Oman organisaation ulkopuolelta tulevat kriisit voivat olla viestinnällinen mahdollisuus. Kun toimialalla tapahtuu, oman organisaation asiantuntijoilla on tilaisuus päästä esiin ja tuoda julkiseen keskusteluun se oma näkökulma. Asiantuntijoiden näkyvyys edesauttaa tavoitellun asiantuntijaorganisaatio-mielikuvan toteutumista.  

Viestinnän asema johdon ja koko organisaation silmissä 

Kun sinulla on osoittaa faktaa siitä, että viestinnän tavoitteet ovat toteutuneet, avaat organisaatiossasi silmiä sille, minkä parissa viestinnässä oikein työskennellään ja mikä sen työn merkitys on. Asiantuntijat ja muun organisaation saa todennäköisemmin innostumaan omasta näkyvyydestään sitä kautta, että he näkevät tulokset ja ymmärtävät, miksi kannattaa olla esillä. Annetut haastattelut tai kirjoitetut tiedotteet ja blogit vaikuttavat maineen muodostumiseen. 

Analyysin arvo

Mittaamalla saat organisaation maineesta faktatietoa. Oma käsitys julkisuudesta saattaa olla harhaanjohtava. Omia aiheita ja omaa päivittäistä ympäristöään voi olla vaikea tarkastella objektiivisesti. Oma käsitys viestin läpimenosta voi olla eri kuin ulkopuolisen analyysin faktoihin perustuva tilannekuva. Mutu perustuu yleensä muutamaan itselle tuttuun lähteeseen, mutta esimerkiksi valtakunnallisella tai maakuntatasolla julkisuus voikin olla aivan toisen sävyistä.

 

Lisää näistä teemoista webinaarissa! Puhujina ovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin viestintäjohtaja Anna Jokela sekä STT Viestintäpalveluista media-analyytikko Heidi Ekdahl ja liiketoimintajohtaja Mika Roman. Saat tallenteen ladattua tästä alta: 

Webinaaritallenne Julkisuusanalyysi viestinnän mittaamisen välineenä

 Blogin kuva: Liina Nelimarkka

Aiheet: viestinnän mittaaminen

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).