[fa icon="calendar'] 10.4.2015 9:52 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Mediaseuranta_800px

Mediaseuranta on monipuolinen työkalu. Moni organisaatio tyytyy kuitenkin seuraamaan mediaseurannan avulla ainoastaan omaan brändiin liittyvää keskustelua ja uutisointia. Keskeisiä mediaseurannalle asetettuja tehtäviä ovat tällöin viestinnän tulosten todentaminen sekä lähinnä kriisiviestintään liittyvä oman brändin ja avainhenkilöiden monitorointi.

Nämä ovat toki tärkeitä asioita, mutta kattavat vain murto-osan mediaseurannalla saavutettavissa olevista hyödyistä.

Miten oma organisaatiosi suoriutuu?

Seuraavassa on kymmenen kysymystä, joihin vastaamalla saat selville, pyöriikö mediaseurantasi mahdollisesti vajaateholla - ja voisitko pienillä muutoksilla saada siitä paljon enemmän irti.

  1. Onko päivittäisen mediaseurannan tulosraporteista siivottu kaikki epäolennainen, joka saattaa vaikeuttaa olennaisen tiedon löytämistä? Jos joukossa on turhaa tuhkaa, olennaisen tiedon löytäminen on vaikeaa. Samalla kärsii myös määrällisten mittarien oikeellisuus.

  2. Kattaako seurantanne omaan brändiinne liittyvien termien lisäksi myös asiakkaisiinne, toimialaanne, kilpailijoihinne tai muihin ulkoisiin sidosryhmiinne liittyviä hakulausekkeita?

  3. Onko mediaseurannasta saatavat raportit räätälöity vastaanottajan mukaan siten, että jokainen saa roolinsa kannalta olennaisimman tiedon? Kaikille kaikkea -malli ei toimi, jos haluat, että vastaanottajat todella hyödyntävät tietoa omassa työssään.

  4. Saatteko tiedot mediaosumista kokonaisine leikkeineen heti tai lähes heti niiden ilmestyttyä, oli kyseessä sitten perinteinen tai digitaalinen media?

  5. Hyödyntävätkö mediaseurantaa ja sen tuloksia viestinnän lisäksi myös esim. johto, markkinointi tai asiakaspalvelu?

  6. Onko organisaatiollanne selkeä suunnitelma ja toimintamallit kriisiviestintään ja sen aikaiseen mediaseurantaan?

  7. Onko organsaatiollanne valmiudet tarttua nopeasti odottamattomiin positiivisiin PR-mahdollisuuksiin? Tämä vaatii paitsi hyvin viritettyä mediaseurantaa, myös selkeää, ketterää prosessia ja ennakkoluulotonta asennetta.

  8. Seuraatteko systemaattisesti oman toimialanne tärkeimpiä vaikuttajia ja näiden sanomisia sekä verkossa että muualla mediassa?

  9. Kattaako mediaseurantapalvelunne sekä printti- että verkkoseurannan saumattomasti yhdessä ja samassa palvelussa?

  10. Onko käyttämänne mediaseurantapalvelu niin helppokäyttöinen ja monipuolinen, että se mahdollistaa haluamanne asiat ilman kohtuutonta budjettia tai ajankäyttöä?

Jos vastasit “kyllä” useimpiin kohtiin, onnittelut! Mediaseurantanne on osa strategista viestintäänne ja sen johtamista. Jos taas vastasit useammassa kuin kolmessa kohdassa “Ei” tai “En osaa sanoa”, olisi ehkä aika päivittää mediaseurannan tekemisen periaatteenne.

Lue lisää mediaseurannan hyödyntämisestä:

lataa-mediaseuranta-opas

Aiheet: mediaseuranta

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).