”Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n viestintä perustuu uuteen strategiaan ja visioon, jonka tavoitteena on, että Suomi on maailman paras paikka opettaa, oppia ja tutkia.” Näin kertoo viestintäpäällikkö Heikki Sahlman. STT Info -tiedotejakelu ja viestinnän journalistinen suunnittelutyökalu STT Pro ovat tärkeitä työkaluja OAJ:lle.

OAJ on työmarkkinajärjestö, jonka tehtävänä on valvoa sen jäsenten etua ja tuoda turvaa muuttuvassa työelämässä. ”Tehtävänämme on viestiä kiinnostavasti OAJ:n työstä ja tuloksista. Jokaisen jäsenen pitää tuntea, että jäsenyys kannattaa. Samoin viestintä ei ole mikään erillinen asia, vaan se kuuluu oleellisesti jokaisen jäsenen arkeen ja tehtäviin", Sahlman huomauttaa.

Mitkä asiat korostuvat OAJ:n viestinnässä?

”Sen lisäksi, että olemme työmarkkinatoimija, olemme merkittävä koulutuspolitiikan ja koulutuksen lainsäädännön vaikuttaja. Toimittajat käyttävät OAJ:ta runsaasti lähteenä koulutuksen asiantuntijakysymyksissä”, kertoo Sahlman. Ajankohtaisia esimerkkejä ovat keskustelu oppivelvollisuudesta ja vuoden 2021 koulutuspoliittisesta selonteosta.

Yhtenä tärkeänä painopisteenä ovat vuoden 2021 kuntavaalit, joita järjestö pitää yhtä tärkeänä kuin eduskuntavaaleja. Joka kunnassa on opettajia ja kunnat ovat avainasemassa koulutuskysymyksistä päätettäessä. Niin ikään opetusalan Educa-tapahtuma tammikuussa on OAJ:lle tärkeä.

Viestinnän yhtenä kärkitavoitteenamme on nostaa opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan arvostusta ja herättää keskustelua. Tähän arvokeskusteluun tulemme käyttämään voimavarojamme vahvasti lähivuosina”, painottaa Sahlman.


Tiedote on OAJ:lle tärkeä viestinnän väline

OAJ tiedottaa aktiivisesti ja haluaa Sahlmanin mukaan näkyä valtakunnallisesti - eli muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla.

"Yleensä toteutamme vuosittain maakuntakiertueen ja tavoitamme samalla maakuntien mediat. Tähän liittyy myös kullekin paikkakunnalle kohdennettu tiedote, joka käsittelee juuri sen alueen ajankohtaisia opetuksen ja kasvatukseen liittyviä asioita. Olemme paljon yhteyksissä toimittajiin, tarjoamme heille aiheita ja järjestämme toimittajatapaamisia.


STT Info ja STT Pro tärkeitä työkaluja viestinnän toteuttamisessa

STT Info -tiedotejakelu ja viestinnän journalistinen suunnittelutyökalu STT Pro ovat Sahlmanin mukaan tärkeitä työkaluja OAJ:lle. ”STT Prota käytämme tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja ajoittamiseen, ikään kuin kalenterina. Se kertoo oivallisesti, miten kilpailtu viestinnällinen maasto on. Tarjonta on todella kovaa eikä meillä ole mitään ´varattua tilaa´ julkisuudessa.”

Tiedotteiden jakelussa pidimme pitkään pelkästään omia medialistoja yllä. STT Infosta saimme ison koneen avuksi tavoittamaan toimittajia ja medioita. Ja listat ovat huolella tehdyt”, hän jatkaa.

”Teemme toimituksellisen median seurantaa ja analysoimme tulokset. Seuraamme myös sosiaalista mediaa. Julkisuusanalyysin teemme neljännesvuosittain. Tiedotteiden läpimeno on analyysissä yhtenä mittarina. Tiedottamisessa mietimme aina, mikä tiedotteessa on suurta yleisöä kiinnostavaa ja vaikuttavaa. Olemme huomanneet, että suhteellisen populaarit aiheet menevät parhaiten läpi", kommentoi Sahlman lopuksi.