”Opetusalan Ammattijärjestön viestintä perustuu OAJ:n strategiaan ja visioon, jonka tavoitteena on, että Suomi on maailman paras paikka opettaa, oppia ja tutkia.” Näin kertoo viestintäpäällikkö Heikki Sahlman. STT Info -tiedotejakelu ja viestinnän journalistinen suunnittelutyökalu STT Luotsi (ent. STT Pro) ovat tärkeitä työkaluja OAJ:lle.

OAJ on työmarkkinajärjestö, jonka tehtävänä on valvoa sen jäsenten etua ja tuoda turvaa muuttuvassa työelämässä. ”Tehtävänämme on viestiä kiinnostavasti OAJ:n työstä ja tuloksista. Jokaisen jäsenen pitää tuntea, että jäsenyys kannattaa. Samoin viestintä ei ole mikään erillinen asia, vaan se kuuluu oleellisesti jokaisen OAJ-toimijan ja jäsenen arkeen ja tehtäviin", Sahlman huomauttaa.

 

Mitkä asiat korostuvat OAJ:n viestinnässä?

”Sen lisäksi, että olemme työmarkkinatoimija, olemme merkittävä koulutuspolitiikan ja koulutuksen lainsäädännön vaikuttaja. Toimittajat käyttävät OAJ:ta runsaasti lähteenä koulutuksen asiantuntijakysymyksissä”, kertoo Sahlman.

Esimerkiksi 2023 eduskuntavaalien edellä OAJ nostaa koulutuksen kysymyksiä esille Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella -teemalla.

”OAJ vaikuttaa myös paikalliseen päätöksentekoon. Joka kunnassa on opettajia, ja kunnat ovat avainasemassa koulutuskysymyksistä päätettäessä. Koulutus- ja kasvatuspalvelujen järjestäminen on kuntien rahallisestikin mittavin velvoite.”

”Käytämme viestinnässä hyväksi vuoden kiertoa. Koulutusta ja opettajia koskevat aiheet ovat erityisen kysyttyjä uuden lukuvuoden alkaessa. Vuosittain tammikuussa järjestetään opetusalan Educa-tapahtuma ja se on yksi otollinen tilaisuus tuoda esille opetusalan kysymyksiä ja alan kehitystä.”

”Viestinnän yhtenä kärkitavoitteenamme on nostaa opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan arvostusta sekä herättää keskustelua koulutuksen laadusta ja merkityksestä”, painottaa Sahlman. 

 

Tiedote on OAJ:lle tärkeä viestinnän väline

OAJ viestii aktiivisesti ja haluaa Sahlmanin mukaan näkyä valtakunnallisesti - eli muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla.

"Olemme toteuttaneet maakuntakiertueita, joilla tavoittelemme paitsi OAJ:n jäseniä myös alueiden päättäjiä ja maakuntien mediaa. Alueellisesti kohdennetuilla tiedotteilla olemme voineet tarjota tarkkaa tietoa esimerkiksi kohdealueen koulutuksen tunnusluvuista. Olemme paljon yhteyksissä toimittajiin, tarjoamme aiheita ja järjestämme toimittajatapaamisia. Kannustamme myös OAJ:n alueellisia ja paikallisia toimijoita olemaan avoimia ja aktiivisia median suuntaan.”

STT Info -tiedotejakelu ja viestinnän journalistinen suunnittelutyökalu STT Luotsi ovat Sahlmanin mukaan tärkeitä työkaluja OAJ:lle. ”STT Luotsia käytämme tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja ajoittamiseen, ikään kuin kalenterina. Se kertoo oivallisesti, miten kilpailtu viestinnällinen maasto on. Tarjonta on todella kovaa eikä meillä ole mitään varattua tilaa julkisuudessa.”

”Teemme toimituksellisen median seurantaa ja analysoimme tulokset. Seuraamme myös sosiaalista mediaa. Julkisuusanalyysin teemme neljännesvuosittain ja keräämme tuloksia myös kuukausittain. Tiedotteiden läpimeno on analyysissä yhtenä mittarina. Mietimme aina, mikä tiedotteessa on suurta yleisöä kiinnostavaa ja vaikuttavaa. Olemme huomanneet, että suhteellisen populaarit aiheet menevät parhaiten läpi", Sahlman kertoo.