Vaasan Sähkön viestinnässä leiskuu intohimo energiaan

"Uudistetun brändimme myötä haluamme viestiä vaasalaisten intoa sähkön tekemiseen – ja energiaan ylipäätään. Sijaitsemme Vaasan energiakeskittymän keskiössä, ytimessä. Ympärillämme on massoittain ihmisiä ja yrityksiä, jotka suhtautuvat samalla intohimolla energian tuottamiseen ja tähän alaan.”, kertoo Mikaela Jussila, Vaasan Sähkön viestintäpäällikkö.

Vaasan Sähkön tavoitteena on olla helposti lähestyttävä energiayhtiö. ”Haluamme ihmisten huomaavan, että emme ole ”kuivia”, kuten tällä alalla usein. Varsinkin kuluttajaviestinnässä haluamme vähentää vakavaa viestintää ja olla vähän rennompia. Meiltä löytyy pilkettä silmäkulmassa ja hymyä huulessa.”

Viestintä tukee liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista

Viestinnän avulla tuetaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. On asioita, jotka tehdään ja suunnitellaan vuositasolla, toisaalta osa viestinnästä on kuitenkin sitä, mikä syntyy ikään kuin matkan varrella ja vaatii myös nopeaa reagointia.”

”Suunnitellessani viestintää, ensimmäisenä asiana ja ykköskysymyksenä on kohderyhmä, eli kenelle viestintää tehdään.” Tärkeä suunnittelutyökalu on myös mediaseuranta, jolla analysoidaan mennyttä, varaudutaan tilanteisiin vastaisuudessa ja opitaan aiemmasta. Mediaseuranta mahdollistaa kokonaisarvion ja laajankin analysoinnin jälkikäteen, myös pitemmällä aikavälillä. Kuluttajiin kohdistuvia Brand tracking -tutkimuksia Vaasan Sähkö tekee säännöllisesti ja asiakaspaneelit tuottavat omalta osaltaan arvokasta tietoa.

”Tavoitteena on edelleen työstää kuluttaja- ja asiakasviestintää, jotta siitä saadaan uuden brändimme mukaista. Tähän liittyy koko talon tapa viestiä, eikä pelkästään se, mikä syntyy viestinnän organisaatiossa.”

Kuluttajat ovat keskeinen kohderyhmä.

”Asiakkaidemme halu tarkkailla kulutusta kasvaa koko ajan. Meillä on tarjota mm.  palvelu, jossa sähkön kulutusta voi seurata verkkopalvelun avulla vaikkapa tuntitasolla.  Yhä enemmän asiakkaat ovat kuitenkin kiinnostuneita selvittämään, mistä heidän sähkönsä tulee ja miten se on tuotettu.”

Tiedote kriittisen tärkeä viestintätapa

Sähköntuotanto ja Vaasan Sähkö kiinnostavat mediaa laajasti. Taustalla on muun muassa keskustelu sähkön toimitusvarmuudesta, mutta myös sähkön hinnan kehittyminen ja talousluvut ylipäätään kiinnostavat.

”Joka pakkastalven jälkeen kysytään, näkyykö kylmyys sähkön käytössä. Ja kyllähän se näkyy. Tytäryhtiö Vaasan Sähköverkon hankkeet kiinnostavat, samoin uudet sähkölinjat tai kaapelityöt. Tänä keväänä porattiin Suomen suurimmalla maaporalla 250 metriä pitkän reiän Kyrönjoen alta, ja sinne vedettiin sähkökaapelit. Tämä koettiin mielenkiintoiseksi.”

"Tiedottaminen on yksi tosi tärkeä viestintätapa. Ja tiedottaminen STT Infon kautta on helpottanut työtäni. Minun ei tarvitse itse ylläpitää enää mitään medialistoja, järjestelmä on helppokäyttöinen ja palvelu pelaa luotettavasti kuten pitääkin. STT Infon avulla tavoitamme nyt sellaisia vastaanottajia, joista en ole aiemmin tiennyt tai voinut heitä muuten tavoittaa. Tiedotteemme ovat menneet läpi aivan uusissa kanavissa. Olen todella tyytyväinen.” 

Tutustu Vaasan Sähkön uutishuoneeseen täällä.