[fa icon="calendar'] 7.2.2018 10:06 / kirjoittaja Johanna Oksanen

Ikon Lehtikuva.jpg

Miten viestiä kuvilla tasa-arvoisesti ja monimuotoisesti? Monimuotoisuus on ollut osa yhteiskuntaamme aina ja viime aikoina se on yhä enemmän noussut suuren yleisön tietoisuuteen. Tästä huolimatta monimuotoisuuden näkyvyys suomalaisen median, yritysten ja organisaatioiden visuaalisessa viestinnässä on edelleen melko harvinaista.

Kuvasto koostuu useimmiten valtaväestön edustajista, minkä seurauksena osa väestöstä jää turhaan ulkopuolelle ja näkymättömiin. Sisällyttävän visuaalisen viestinnän myötä organisaation viesti tavoittaa monimuotoisen yleisönsä paremmin.

Kuvan eettisyyttä ei välttämättä tule ajatelleeksi kuvia valittaessa. Kuvan estetiikka, sopivuus taittoon ja hinta voivat painaa vaa'assa eniten määräajan painaessa päälle. Yhden muotin kuvastoa on saattanut ylläpitää myös haitallisten stereotypioiden toistamisen pelko: ei tiedetä miten esimerkiksi vähemmistön edustajat tulisi esittää kuvissa korrektisti. Eettisesti kestävä kuvankäyttö edellyttääkin jonkin verran tietoa kuvavalintojen tueksi. 

Mitä on eettisesti kestävä kuvankäyttö?

Kuvat viestivät organisaatiosi arvomaailmasta ja valitulla kuvastolla luodaan mielikuvia, joihin katsoja samaistuu tai joita hän saattaa vieroksua.

Perinteiset roolit viestivät konservatiivisuudesta, kun taas moderni kuvasto, johon on sisällytetty esimerkiksi vähemmistöjen edustajia eettisesti kestävällä tavalla, luo mielikuvaa yhteiskunnallisesta valveutuneisuudesta ja monimuotoisuutta arvostavista arvoista. 

Eettisen kuvankäytön tavoite on esittää aihe tavalla, joka ei väheksy kuvattua kohdetta tai vahvista olemassa olevia haitallisia stereotypioita. Kuva-aihetta arvostava käyttö myös tekee näkymättömästä näkyvää ja esittää esimerkiksi vähemmistöryhmän edustajat tavalla, miten ryhmän edustajat itse määrittelevät itsensä. Muut väestöryhmät eivät ehkä ole tottuneet näkemään heitä heidän toivomallaan tavalla.

Eettisesti kestävän kuvankäytön tarkistuslista:

  • Vastaavatko valitsemasi kuvat sitä mielikuvaa ja arvomaailmaa, mitä haluat kohderyhmällesi viestiä?
  • Ovatko julkaisusi teksti ja valitsemasi kuvat ristiriidassa? Jos näin on, kuvat luovat mielikuvia vahvemmin kuin teksti.
  • Jos tavoitteena on monimuotoisuutta tai tasa-arvoa arvostava visuaalinen viestintä, tarkista tukeeko valitsemasi kuvasto tätä tavoitetta? Ovatko vähemmistöt tai eri sukupuolet edustettuina?
  • Kuvissa, jossa esiintyy vähemmistöjen edustajia, tarkastele mikä on heidän roolinsa. Ovatko he kuvattuina totuudenmukaisesti, kyseistä vähemmistöä arvostaen ja tasa-arvoisesti valtaväestöön nähtynä?
  • Valitse kuvat tietoisen hienovaraisesti, kuvauskohdetta kunnioittaen ja stereotypioita välttäen.
  • Käytä kuvateksteissä kuvattua ihmistä arvostava kieltä ja oikeita käsitteitä.
  • Tuo henkilö esiin kasvolla ja nimellä jos artikkelin luonne sen salli. Kuvan käyttöyhteys tosin vaikuttaa siihen, kuinka tunnistettavana henkilö on mahdollista esittää.

Kysymykset eettisesti kestävästä kuvastosta liittyvät muun muassa kehittyvien maiden kuvastoon, suomalaisiin rodullistettuihin väestöryhmiin kuten esimerkiksi saamelaiset, ruskeat ja mustat, vähemmistöihin kuten vammaiset ihmiset ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt sekä vähemmistön kaltaisessa asemassa oleviin väestöryhmiin, kuten naiset. 

Valittaessa kuvia julkaisuihin, markkinointiin, esityksiin tai tiedottamiseen eettisesti kestävin tavoittein kiinnitä siis huomiota kuvien arvolatauksiin ja visuaalisten metaviestien sisältöihin.

Eettisen kuvankäytön testi

Tee testi, miten hyvin tunnistat eettisesti kestävän kuvan

 

Logo Lehtikuva.jpgTämän blogitekstin kuva: Ikon Images / Lehtikuva

 

Tämä blogiteksti on nosto sen alkuperäisestä, pidemmästä versiosta Eettinen kuvankäyttö: miten viestiä kuvilla tasa-arvoisesti ja monimuotoisesti

 

Mietityttääkö kuvien oikeuksiin liittyvät asiat, kuten tekijänoikeus, missä kaikkialla saa kuvata, saako julkisella paikalla otettua kuvaa julkaista jne.? Kasasimme tietopaketin kuvien hankintaan, julkaisemiseen ja kuvaamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Lataa maksuton opas klikkaamalla alla olevaa kuvaa: 

Mitä kuvien oikeuksista tulee tietää

Aiheet: kuvat, visuaalinen viestintä

Johanna Oksanen

Kirjoittaja Johanna Oksanen

Päällikkö, kuvahallinta ja kumppanuudet