[fa icon="calendar'] 4.7.2017 15:57 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Bildhuset _ Lehtikuva-1.jpg

Visuaalisuus tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa strategisessa viestinnässä. Tämä käy ilmi laajasta, vuosittaisesta European Communication Monitor 2017 -kyselystä. 

94,4 % euroopanlaajuiseen viestinnän ammattilaisten tutkimukseen vastanneista viestijöistä on sitä mieltä, että visuaaliset elementit ovat jatkossa yhä tärkeämmässä roolissa strategisessa viestinnässä (ks. European Communication Monitor 2017 -tutkimusraportti, visuaalista viestintää käsittelevä osuus s. 17-39)

Tutkimuksen mukaan visuaalisen viestinnän keinoista videoiden, infografiikan sekä nopeiden (instant, ei-editoitujen) kuvien merkitys on kasvanut eniten. Myös ammattimaiset valokuvat  strategisen viestinnän keinona ovat tulleet tärkeämmäksi (57 % :lle vastaajista).

Visuaalinen viestintä: tarvetta ammattimaiselle kuvaosaamiselle 

Kun tutkimustuloksista tarkastellaan osaamista visuaalisen viestinnän elementtien tuottamisessa, eniten taitoa organisaatioissa löytyy infograafien (83 %) sekä instant-kuvien (79 %) tuottamisessa. Ammattimaista kuvien tuottamiseen liittyvää osaamista löytyy vain alle puolessa organisaatioissa (48 %). 

Visuaalisia elementtejä käytetään viestinnässä aiempaa enemmän ja viestijöillä on kasvava tarve tähän liittyvässä erityisosaamisessa, sillä yli puolet (53 %) arvioi henkilökohtaisen osaamisensa visuaalisen viestinnän taidoissa matalaksi. Korkealle tasolle omat visuaalisen viestinnän taitonsa arvioi vain 12,1 % viestijöistä.  Instant-kuvien ottamisessa viestinnän ammattilaiset arvioivat olevansa jokseenkin kokeneita (ka. 3,69 asteikolla 1-5, kun 1 = ei ollenkaan kokemusta, 5 = paljon kokemusta), kun taas ammattimaisten kuvien ottajina viestijät eivät (ymmärrettävästi) ole yhtä vahvoilla (ka. 2,62 asteikolla 1-5). 

Ammattimaiseen kuvaosaamiseen liittyy muutakin kuin visuaalista silmää ja kuviin liittyvän teknisen puolen hallitsemista. Tekijän- ja julkaisuoikeudet voivat esimerkiksi olla osa-alue, jonka visuaalisesti muuten taitava viestijä kokee haastavaksi tontiksi. Viestijää voi askarruttaa myös kysymykset kuvien aitoudesta (ks. tästä teemasta lisää: Näin varmistat kuvan aitouden ja Testi: testaa tietosi kuvien tekijänoikeuksista somessa.)

Lataa myös maksuton oppaamme kuvien hankintaan, julkaisemiseen ja kuvaamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista:

Mitä kuvien oikeuksista tulee tietää

 

Lue lisää aiheesta: Visuaalinen viestintä - mistä lähteä liikkeelle?  

Logo Lehtikuva.jpgTämän blogitekstin kuva: Bildhuset / Lehtikuva

Tarvitsetko ammattimaisia kuvia viestinnän käyttöön? Siirry Lehtikuvan kuvakauppaan!

Aiheet: visuaalinen viestintä

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).