[fa icon="calendar'] 22.3.2016 10:59 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

 Markkinointi_mittarit_Liina_Nelimarkka.jpg

Mitä et mittaa, sitä et voi johtaa – tämä pätee myös viestintään! Viestinnän mittausprosessin määrittely ja kytkeminen organisaation tavoitemittareihin on vuodesta toiseen monen viestinnän päättäjän työpöydällä.

Halusimme antaa ajatuksia ja vinkkejä siihen, miten saat valittua omalle organisaatiollesi sopivia viestinnän mittareita. Koostimme näistä vinkeistä oppaan, jonka voit nyt ladata maksutta käyttöösi!

Oppaasta löydät mm. taustatietoa viestinnän mittaamisesta ja sen merkityksestä, apua tavoitteiden ja mittareiden asettamiseen sekä vinkkejä työkaluista, joiden avulla mittausprosessin saa sujumaan erilaisissa olosuhteissa. Mittaamista kannattaa aina hahmottaa suhteessa, jolla mittaat viestinnän tuotoksia, vaikutuksia ja lopputuloksia:

  • Tuotosta (output), esimerkiksi media-osumien määrä
  • Vaikutusta (outtake), esimerkiksi viestin vastaanotto ja muistaminen kohderyhmässä y 
  • Lopputulosta (outcome), esimerkiksi brändimielikuvan muutos kohderyhmässä x, muutos julkisessa maineessa, markkinaosuuden kasvu 

Mittaamalla oikeita asioita pystyt osoittamaan viestinnän arvon organisaation toimintaan ja tuloksiin. Ota tämä opas inspiraatioksi aloittaa oma mittarityösi!

New Call-to-action

Kuva: Liina Nelimarkka

Aiheet: mediaviestintä, viestinnän mittaaminen

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).