[fa icon="calendar'] 29.1.2018 15:02 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Tiedote verkossa_Cropped_Cropped.jpg

Tiedotteilla on verkossa suuri ja kasvava määrä lukijoita. Tiedotesivusto www.sttinfo.fi :llä oli 918 673 käyttäjää vuonna 2017 (+84 % verrattuna vuoteen 2016) ja 1 827 866 sivukatseluita (+ 81 %). Lähde: STT Info -sivuston Google Analytics -datasta ajalta 1.1.2017 - 31.12.2017, vertailudata 1.1.2016 - 31.12.2016. 

Luvut kertovat siitä, että eri sidosryhmien lukijat ovat enenevässä määrin ja eri reittejä pitkin löytäneet tiedotteet verkossa. Organisaatioiden uutisista ollaan kiinnostuneita. STT Info -sivuston kävijämääriä voi verrata esimerkiksi TNSMetrixin listaamiin Suomen web-sivustojen tavoittavuuslukuihin. STT Info -sivuston keskimääräinen viikoittainen kävijämäärä sijoittaa sen top 100 luetuimpien medioiden joukkoon.  

 

Tiedoteportaalin etusivu kuin uutissaitti

Osoite www.sttinfo.fi on tuttu, sinne tullaan uutissaitin tapaan silmäilemään organsiaatioiden uutisia. STT Info -sivuston etusivun katselut kasvoivat 113 % (2017 vs. 2016). Noin joka toinen (53%) tiedoteportaalin etusivun kävijöistä tuli sinne suoraan. STT Info on tunnettu brändi, jonka luokse kävijät osaavat tulla. 

Kun tarkastellaan koko STT Info -sivustoa (etusivun lisäksi kaikki muutkin sivut, mm. kaikki alasivut, tiedotesivut, julkaisijoiden uutishuoneet), suurimmat liikenteen lähteet ovat hakukoneet (36 % kaikista katseluista) ja suora liikenne (33 %). Sosiaalisesta mediasta määrällisesti eniten kävijöitä tulee Facebookista (12 % sivuston kaikista katseluista), suhteessa eniten kasvoi Twitteristä tullut liikenne (+263 %). 

 

Tiedotteilla entistä enemmän lukijoita

Tiedottavien organisaatioiden kannalta kiinnostavaa lienee erityisesti se, että nimenomaan tiedotteiden katselut ovat kasvussa.  Kun koko STT Info -sivuston osalta tarkastellaan vain tiedotesivuja: niitä luettiin 2017 huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna. Tiedotesivuilla (ks. esimerkki tiedotesivusta täällä) oli katseluita n. 1 216 000 (vrt. 660 600 vuonna 2016). Kävijät eivät pelkästään silmäile etusivua, vaan lukevat tiedotesivuja. Keskimääräinen tiedotesivulla käytetty aika on 1 min 30s. 

Miten tiedotteiden verkkolukijat päätyvät tiedotteiden lukijaksi? Googlesta, STT Info -etusivulta tai tiedotteet osuvat silmiin sosiaalisessa mediassa. Tiedotteita tullaan lukemaan ennen kaikkea Googlesta (tiedotteiden lukijoiden määrällisesti suurin liikenteen lähde, kasvua 172 % edellisvuoteen verrattuna) tai suoraan sivustolle tultua. Sosiaalisesta mediasta tulevat tiedotteiden lukijat ovat kasvussa, eivätkä aivan pieni joukko ole nytkään: esimerkiksi Facebookista tulleita tiedotteiden katseluita oli 284 800. Twitteristä tulleet tiedotekatselut kasvoivat 300 % vuoteen 2016 verrattaessa. STT Infon Twitter -tilin tiedotetwiiteillä on keskimäärin 590 000 näyttökertaa / kk (vuoden 2017 kk-keskiarvo). Jos tätä vertaa esim. Suomi-Twitterin vaikuttajien tavoittavuuslukuihin, se on samaa tasoa kuin osalla top 100 vaikuttajia. 

Vuoden 2017 luetuimpien tiedotteiden kärjessä 7/10 tiedotteista olivat sellaisia, jotka keräsivät  valtaosan lukijoitaan sosiaalisen median kautta. Kerroimme jo aikaisemmassa blogitekstissämme siitä, miten yksittäiset tiedotteet voivat saada parhaimmillaan tuhansia lukijoita sosiaalisesta mediasta. 

 

Mitä tämä data minulle tarkoittaa? Mitä merkitystä tällä on minulle, viestijälle?

 

  • Sitä, että tiedottaminen ei todellakaan ole kuollut!

Päin vastoin: kuten juuri tästä blogitekstistä luit, tiedotteiden lukijat ovat kasvussa. 

 

  • Kannattaa muistaa tiedotteen SEO

Tiedote on digitaalinen viestinnän väline: oikein jaeltuna tiedotteet tavoittavat journalistisen median lisäksi sosiaalisen median ja ne jättävät verkkoon digitaalisen jäljen. Tiedote tavoittaa verkossa potentiaalisesti useamman sidosryhmän.

Tiedotteesta jää sekä organisaatiolle että esimerkiksi siinä esiintyvälle asiantuntijalle "verkkohäntä". Kuten data kertoi, tiedotteita tullaan suuressa määrin lukemaan Googlesta. Siksi tiedotetta kirjoittaessa ja julkaistaessa kannattaa huomioida hakukonenäkyvyys-näkökulma. 

Tiedotteen elinkaari on pidempi kuin sen julkaisuhetki: ne löytyvät hakukoneiden kautta verkosta myöhemminkin. On tärkeää, että jokaisesta tiedotteesta pääsee tuolloin polulla eteenpäin: uutishuoneeseen tuoreiden tiedotteiden luokse, organisaationne verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Jokainen tiedote on ikään kuin ländäri (landing page) siinä käsiteltävälle teemalle. Huolehdi, että lukija pääsee siitä eteenpäin muidenkin sisältöjen pariin.

 

  • Voisinko vielä edesauttaa tiedotteiden somenäkyvyyttä? 

Sosiaalisesta mediasta tulevat tiedotteiden lukijat tulevat sekä STT Infon omien somekanavien tuottamien postausten kautta (eli esim. sitä kautta, että STT Infon Twitter-seuraaja klikkautuu tiedotteeseen) että yksittäisten henkilöiden itsenäisesti jakamien tiedotteiden kautta. 

Sosiaalisen median kautta tapahtuvaa tiedotteen leviämistä kannattaa itse edesauttaa esimerkiksi sillä, että käyttää tiedotteessa kuvaa. Kuvallinen sisältö huomataan paremmin. Vinkkejä kuvituskuvan valintaan löydät aiemmasta blogitekstistämme täältä

 

Kaikki tässä blogitekstissä esitetyt www.sttinfo.fi:n kävijäluvut ovat STT Info -sivuston Google Analytics -datasta ajalta 1.1.2017 - 31.12.2017. Kaikki muutosprosentit on laskettu verraten vastaavaan GA -dataan ajalta 1.1.2016 - 31.12.2016. Mikäli STT Info -sivustolla olevan tiedotteen pohjalta on kirjoitettu ja julkaistu juttu jonkin median sivuilla, eivät sellaisen muualla julkaistun jutun kävijät sisälly tässä esitettyihin www.sttinfo.fi -sivuston kävijälukuihin. STT Infon Twitter-näyttökertaluku on STT Info -tilin Twitter-analytiikasta analytics.twitter.com. 

Kuva: Liina Nelimarkka

Lisää tematiikasta tiedote osana digitaalista viestintää julkaisussamme Tiedottamisen rooli strategisen viestinnän välineenä

Artikkeli: Tiedottamisen rooli strategisen viestinnän välineenä

Aiheet: sosiaalinen media, tiedote ja tiedottaminen, viestinnän mittaaminen

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).