[fa icon="calendar'] 5.5.2015 14:02 / kirjoittaja Mika Roman

Mediaseuranta_printtiseuranta

Sinulle on kenties kerrottu, kuinka verkon seuranta on kaikki kaikessa ja että sanomalehdet ovat median kriisin myötä marginalisoituneet eikä niitä siksi kannata seurata. Syy tällaiseen argumentointiin on ilmiselvä: jos mediaseurannan tarjoajalla ei ole tarjota printtiseurantaa, myyntitaktisista syistä sen merkitystä vähätellään. Ikävä kyllä printin merkityksen kiistävät perustelut tulevat palveluntarjoajan lähtökohdista - ei siis suinkaan siitä, mitä organisaationne tarvitsee.

Mediaseurannan tarkoitus on antaa totuudenmukainen tilannekuva siitä, mitä julkisuudessa on kerrottu. On fakta*, että

  1. Sanomalehtien printtiversiot tavoittavat edelleen yli puolet (56%) yli 35-vuotiaista suomalaista ja 65 % yli 40 -vuotiaista suomalaisista  
  2. Johtajien ja ylempien toimihenkilöiden keskuudessa printtisanomalehtien tavoittavuus on 68 % 
  3. Väitteet siitä, että painettua lehteä vastaavat sisällöt löytää ilmaiseksi verkossa ovat pötyä. Lehteen painetaan taustoittavia, laajempia juttuja, jotka lukijat kokevat Sanomalehtien liiton mukaan luotettavammiksi ja ammattitaitoisemmin tehdyiksi kuin toimitetun verkkosisällön.

Summa summarum: painettu media on edelleen merkittävä osa suomalaisten mediakulutusta ja niiden sisällöillä on suuri painoarvo, kun suomalaiset muodostavat käsitystään maailmasta. Mikäli painettu media ei ole mukana mediaseurannassa syntyy organisaation tilannekuvaan ammottava aukko - jonkinlainen itse aiheutettu kupla. Tämä voi johtaa huonoihin, vaillinaiseen tietoon perustuviin päätöksiin.

On enemmänkin poikkeus kuin sääntö, että asiakkaamme hämmästyvät, kun esittelemme heille kuinka paljon heidän julkisuudestaan on printtimediassa. Digitaalinen printti -mediaseuranta tuo tulokset käyttöön heti. 

*KMT 2014, sanomalehtien yhteistavoittavuusraportti, Sanomalehtien Liitto

Mika Roman

Kirjoittaja Mika Roman