[fa icon="calendar'] 18.5.2016 12:49 / kirjoittaja Heidi Ekdahl

Viestinta_mittaaminen_kuva_Liina_Nelimarkka.jpg

Viestinnän mittaaminen koetaan liike-elämässä yhä tärkeämmäksi, mutta oikeiden mittareiden ja välineiden valitseminen voi osoittautua varsin hankalaksi. Julkisuusanalyysi on vain yksi viestinnän mittaamisen keino – mutta erinomainen sellainen. Harvassa organisaatiossa ehditään tehdä säännöllisesti laajaa ja systemaattista katsausta omaan julkisuuteen, toimialaan tai kilpailijoihin. Ulkopuolinen julkisuusanalyysi antaa puolueettoman katsauksen oman viestinnän tilaan.

Analyysi paljastaa viestinnän vahvuudet

Julkisuusanalyysi antaa viestinnän päättäjälle ja johdolle tietoa siitä, millaisessa roolissa organisaatio näkyy julkisuudessa, millaista julkisuuden sävy on tai mitkä toiminnan osa-alueet näkyvät mediassa eniten. Parhaimmillaan yritysjohdossa syntyy keskeisiä oivalluksia siitä, mihin suuntaan liiketoimintaa tulisi kehittää, jos viestinnän mittaaminen ja esimerkiksi myynnin tunnusluvut nivotaan yhteen.

Tyypillinen julkisuusanalyysi tehdään kvartaaleittain. Viestinnän työ on tietysti hyvin pitkäjänteistä ja huipputulokset viestinnässä syntyvät systemaattisella työllä. Usein vertailu edelliseen kvartaaliin ei ole mielekästä, vaan tarkasteluajanjakson tulisi olla paljon pidempi. Tarkastelu kvartaaleittain antaa viestintäjohdolle kuitenkin mahdollisuuden puhua samaa kieltä yritysjohdon kanssa liiketaloudellisesti tärkeällä hetkellä. Julkisuusanalyysi auttaa myös tehokkaasti määrittelemään viestinnän vahvuudet ja kehityskohteet.

Journalistinen näkemys tuo lisäarvoa analyysiin

STT:n julkisuusanalyysin arvo on siinä journalistisessa näkemyksessä, joka heijastuu analyysin teossa. Tunnemme mediakentän hyvin. Tunnemme journalismin periaatteet ja arkisen työn toimituksissa. Arvokkain hyöty asiakkaalle julkisuusanalyysista konkretisoituukin usein sillä hetkellä, kun julkisuusanalyysi käydään yhdessä läpi. Onko tiedotteet ajoitettu oikein, keiden avainhenkilöiden kautta yritys on profiloitunut ja mitä se yrityksestä kertoo?

Haluamme, että asiakkamme onnistuvat ja menestyvät omassa viestinnässään. Viestinnän kvantifioiminen kvartaaleittain voi edellyttää totuttelua. Maineen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, johon kvartaaliajattelu ei suoraan päde, ja vaikuttaminen on hienovaraisempaa kuin mihin numerot taipuvat. Viestinnän mittaaminen kannattaa silti. Aina. Julkisuusanalyysi antaa systemaattista tietoa menneistä onnistumisista ja tulevista tavoitteista. Suosittelen rohkeasti kokeilemaan!

Julkisuusanalyysistä kerromme tarkemmin myös webinaaritallenteellamme, jonka pääset katsomaan painamalla alla olevaa kuvaa. Mukana webinaarissa casena on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, jonka mielenkiintoista julkisuusanalyysiä kävimme webinaarissa 31.5.2016 läpi. 

Webinaaritallenne Julkisuusanalyysi viestinnän mittaamisen välineenä

 

Kuva: Liina Nelimarkka

Aiheet: viestinnän mittaaminen